Hiệu lực hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Hiệu lực hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng
Hiệu lực hợp đồng
Hiệu lực hợp đồng

Để góp phần phổ biến, quảng bá kiến thức pháp luật thường thức cho bạn đọc, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự trân trọng giới thiệu những vấn đề, tình huống pháp luật thông dụng để bạn đọc tham khảo.

(Xin lưu ý: Những nội dung trong phần hỏi đáp pháp luật chỉ để tham khảo và không thể được áp dụng tùy tiện trong mọi trường hợp. Mọi câu hỏi, vấn đề cần giải đáp trong các trường hợp cụ thể trong đời sống sẽ được giải quyết khi bạn liên hệ trực tiếp qua phần Liên hệ tại website của chúng tôi).

Bạn đọc cho nhu cầu trao đổi thêm liên quan tới những vấn đề trong mục Hỏi/đáp Pháp luật, xin vui lòng đặt câu hỏi hoặc bình luận trực tiếp cho từng câu hỏi đã được giải đáp dưới đây.

Câu hỏi: Hợp đồng bằng văn bản có hiệu lực từ thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản?

 

Có phải hợp đồng luôn luôn có hiệu lực ngay từ thời điểm ký?

Thực tế cuộc sống rất đa đạng. Hợp đồng là một thỏa thuận, hoặc một tập hợp thỏa thuận, bằng văn bản, lời nói hay thể hiện qua các hình thức thức khác mà không trái pháp luật (thư điện tử, giao dịch qua mạng, khớp lệnh trên sàn chứng khoán…) giữa các bên. Hợp đồng thể hiện ý chí của các bên, miễn là không trái quy định của pháp luật.

Vì vậy, điều kiện cũng như thời hạn có hiệu lực của một hợp đồng tùy thuộc vào ý chí, và theo thỏa thuận, của các bên tham gia.

Có trường hợp các bên thỏa thuận rằng: “Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký”. Đó là vì, theo quy định tại Khoản 4 Điều 404 BLDS 2005: “ Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.”

Kết quả hình ảnh cho Hiệu lực hợp đồng

Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp các bên có thỏa thuận khác về điều kiện và thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Hợp đồng, chẳng hạn như:

  1. “Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực khi đã được những người có thẩm quyền hợp pháp của cả hai bên ký, và Bên B (Mua hàng) đã tạm ứng bằng chuyển khoản thành công vào tài khoản của Bên A (Bán hàng) tại Ngân hàng XYZ số tiền tạm ứng là 40% giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 5 (Điều khoản Thanh toán)”; hoặc
  2. “Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản Đơn xin giao 50 ha đất để làm dự án của Bên B”; hoặc
  3. “Hợp đồng Mua/Bán thiết bị này bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Tín dụng thư (L/C), trong đó ghi rõ: L/C không hủy ngang và thanh toán vô điều kiện ngay khi Bên Bán giao bộ chứng từ giao hàng cho ngân hàng của Bên Mua (payment at sight) bao gồm cả vận đơn đường biển và các giấy tờ có liên quan, theo quy định tại Điều 3 (Chứng từ giao hàng) và Điều 5 (Thanh toán) của Hợp đồng này”.

Theo quy định tại Điều 405 BLDS 2005: “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900