0

0

0

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

VPLS Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý dưới hình thức Tư vấn thường xuyên và theo vụ việc, và Tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài, cho khách hàng là doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:

Dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp:

Cùng với sự phát triển của xã hội, các giao dịch ngày càng tăng và diễn biến phức tạp, tranh chấp, xung đột quyền lợi diễn ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam vẫn đang còn nhiều bất cập ở nhiều lĩnh vực trong khi văn bản pháp luật thì quá nhiều, nhưng lại còn nhiều chồng chéo. Để đảm bảo được quyền lợi, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ khi xác lập, thực hiện các giao dịch, hợp đồng, các tổ chức cá nhân thường yêu cầu và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật ở các tổ chức luật chuyên nghiệp. Đây là giải pháp để không cần mất nhiều thời gian tra cứu luật và với chi phí hợp lý mà vẫn tìm được giải pháp tối ưu trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý.

Tham gia tranh tụng :

VPLS Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý qua việc tham gia tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài Thương mại đối với tranh chấp trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động… với tư cách Người bảo về quyền lợi cho đương sự (Nguyên đơn, Bị đơn, Người có quyền và nghĩa vụ liên quan); Luật sư của các bên tranh chấp, hoặc Trọng tài viên (khi được các bên tranh chấp chọn làm Trọng tài viên trong các Hội đồng Trọng tài trong nước và quốc tế).

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900