Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật Sư Cộng Tác Nguyễn Đức Trí

Luật Sư Cộng Tác Nguyễn Đức Trí
Luật Sư Cộng Tác Nguyễn Đức Trí
Luật Sư Cộng Tác Nguyễn Đức Trí

 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

      Cử nhân Luật Kinh doanh – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (2008).

      Thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Luật Bucerius Law School, Hamburg – CHLB Đức (2012)

THÀNH VIÊN CÁC HỘI, ĐOÀN NGHỀ NGHIỆP: Luật sư - Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

NGÔN NGỮ:Tiếng Việt, tiếng Anh

Từ tháng 12/2012 cho tới nay, Luật sư Nguyễn Đức Trí là Luật sư Nội bộ, chuyên trách công việc Pháp lý và Tuân thủ (In-house Counsel – Legal & Compliance) tại Chi nhánh Ngân hàng DBS (Singapore) tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trước khi gia nhập đội ngũ các Chuyên viên của ngân hàng DBS, Luật sư Trí đã nhận được học bổng, và hoàn tất việc du học bậc Cao học, chuyên nghành Luật Kinh doanh, có thời hạn một năm, tại Đại học Luật Bucerius Law School, Hamburg – CHLB Đức, tốt nghiệp tháng 12/2012.

Luật sư Nguyễn Đức Trí cũng có quá trình ba năm (2008-2011) làm việc với tư cách Chuyên viên pháp lý (Legal Associate) tại Công ty Luật Russin & Vecchi (Mỹ) tại Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam, từng tham gia tư vấn pháp lý cho nhiều dự án quốc tế quan trọng về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp; và cũng đã có một số bài viết nghiên cứu chuyên ngành trên các tạp chí Luật học trong nước và quốc tế.

Được thụ hưởng sự đào tạo chính qui để có được những kiến thức cập nhật mới nhất về khoa học pháp lý, đặc biệt là về Luật Kinh doanh trong nước và quốc tế, và về tài chính, ngân hàng; cùng với quá trình làm việc cho các tổ chức quốc tế ngành Luật và ngân hàng  có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Luật sư Nguyễn Đức Trí đang đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về pháp luật tài chính - ngân hàng, thanh toán quốc tế, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp; về thương mại trong nước và quốc tế; cũng như kinh nghiệm tư vấn một cách chuyên nghiệp, hiệu quả cao cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực Pháp lý và Tuân thủ (Legal & Compliance).

Luật sư Nguyễn Đức Trí có thể tham gia tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp cho khách hàng của Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự trong tất cả những vụ, việc pháp lý nào mà không tạo ra  sự xung đột về lợi ích, chống lại quyền lợi của Ngân hàng DBS (Singapore).

Các mục khác
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900