Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Tư vấn Đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong nước & nước ngoài

Tư vấn Đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong nước & nước ngoài
Tư vấn Đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong nước & nước ngoài
Tư vấn Đầu tư trực tiếp và gián tiếp trong nước & nước ngoài

Theo xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) việc kêu gọi các nhà đầu tư  nước ngoài vào Việt Nam đang được nhà nước hết sức quan tâm. Đối với những đổi mới của pháp luật đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài thực sẽ lựa chọn phương thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp tại Việt Nam.

Như vậy nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư để được Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh); đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam nếu muốn đầu tư dự án mới mà không gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế thì chỉ thực hiện xin thủ tục cấp phép đầu tư, trong trường hợp có dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế thì phải thực hiện theo thủ tục đầu tư lần đầu tại Việt Nam.

Hình thức đầu tư trực tiếp:

+ Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

+ Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư Việt Nam

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh do doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư tại Việt Nam:

Hình thức đầu tư gián tiếp: Đầu tư theo hình thức gốp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, theo đó:

Từ các hình thức trên, tổ chức nước ngoài không có sự am hiểu sâu sắc pháp luật Việt Nam, chúng tôi thực hiện tư vấn nhằm hỗ trợ pháp lý tốt nhất để các tổ chức nước ngoài thuận lợi, không bị vướng bận bởi hành lang pháp lý Việt Nam trong việc đầu tư, kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ sau:

Tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp

Giúp soạn thảo hợp đồng liên doanh

Tư vấn cho Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tư vấn quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự

Trụ sở: 105D Ngô Quyền ( Tấng 1), Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tuan.nguyen@nttuanlaw.com.vn

Website: //nttuanlaw.com.vn/

ĐIỆN THOẠI: (08) 38 59 12 37

HOTLINE: 0913.903.900 (Ls Tuân)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900