Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Pháp luật Tài chính – Ngân hàng – Thanh toán quốc tế và Bảo hiểm

Pháp luật Tài chính – Ngân hàng – Thanh toán quốc tế và Bảo hiểm
Pháp luật Tài chính – Ngân hàng – Thanh toán quốc tế và Bảo hiểm
Pháp luật Tài chính – Ngân hàng – Thanh toán quốc tế và Bảo hiểm

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn về hoạt động của ngân hàng và tổ chức tín dụng, cũng như về pháp luật, chính sách và quy định điều chỉnh các giao dịch tài chính trong ngành công nghiệp được pháp luật điều chỉnh hết sức chặt chẽ này này. Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự tư vấn khách hàng trong những vấn đề tài chính – ngân hàng sau:

+ Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;

+ Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án; cam kết đấu thầu, cam kết thực hiện nghĩa vụ và các bảo lãnh tùy theo từng trường hợp theo yêu cầu của giao dịch;

+ Đánh giá và tư vấn về các giao dịch cho vay với các phân tích về điểm yếu và rủi ro;

+ Cơ cấu giao dịch cho vay và đưa ra các đề xuất mới đối với việc bảo đảm tiền vay;

+ Tư vấn, phân tích các rủi ro pháp lý trên các tài liệu giao dịch của khoản vay;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;

+ Dịch thuật các văn bản pháp lý về tài chính và ngân hàng cho các ngân hàng thương mại khi hoạt động và mở chi nhánh ở nước ngoài:

+ Tư vấn về bảo hiểm vốn vay và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tài chính;

 + Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;

LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ - BẢO HIỂM

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, kiến thức pháp luật về thanh toán quốc tế là cẩm nang cần thiết cho các doanh nghiệp. Song trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nắm bắt đầy đủ các quy định liên quan đến thanh toán quốc tế, nhất là khi phần lớn các quy định đó nằm trong các hiệp định về tự do hóa thương mại song phương, khu vực và đa phương. Do vậy, sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp là hết sức cần thiết. Các luật sư của Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự với đa phần trưởng thành từ các doanh nghiệp hoặc từng có kinh nghiệm về lĩnh vực thương mại quốc tế, thường xuyên thực hiện nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất và kiểm soát rủi ro trong thanh toán quốc tế.

Nội dung tư vấn về thanh toán quốc tế bao gồm:

- Tư vấn các quy định hiện hành về mua bán hàng hóa, xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế (theo luật quốc gia và quốc tế)

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xin các loại giấy tờ cần thiết để hoàn thiện bộ chứng từ hải quan (như: giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa, v.v...)

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các phương thức thanh toán trong mua bán ngoại thương (điện chuyển tiền (TT), trả tiền lấy chứng từ (C.A.D), nhờ thu (Collection), thư tín dụng (L/C). Đồng thời hoàn thiện các thủ tục, chứng từ liên quan đến các phương thức thanh toán trên

- Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp về vận tải hàng hóa đường biển, đường không, hoàn thiện bộ vận đơn, hồ sơ vận tải

- Tư vấn thủ tục soạn và nộp đơn yêu cầu phát hành thư tín dụng

- Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực thương mại và thanh toán quốc tế 

Dịch vụ tư vấn pháp luật về bảo hiểm

- Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

- Tư vấn về những khía cạnh pháp lý của bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm bắt buộc (ví dụ bảo hiểm cho bên thứ ba, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp);

- Xem xét và giải thích hợp đồng bảo hiểm; và

- Soạn thảo, nhận xét và hoàn tất hợp đồng.

- Tư vấn và giải quyết chế độ bảo hiểm thai sản cho lao động nữ;

- Tư vấn và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động lâm vào tình trạng thất nghiệp.

- Tư vấn giải quyết chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...

và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự

Trụ sở: 105D Ngô Quyền ( Tấng 1), Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tuan.nguyen@nttuanlaw.com.vn

Website: //nttuanlaw.com.vn/

ĐIỆN THOẠI: (08) 38 59 12 37

HOTLINE: 0913.903.900 (Ls Tuân)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900