Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng
Đề nghị giao kết hợp đồng
Đề nghị giao kết hợp đồng

Để góp phần phổ biến, quảng bá kiến thức pháp luật thường thức cho bạn đọc, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự trân trọng giới thiệu những vấn đề, tình huống pháp luật thông dụng để bạn đọc tham khảo.

(Xin lưu ý: Những nội dung trong phần hỏi đáp pháp luật chỉ để tham khảo và không thể được áp dụng tùy tiện trong mọi trường hợp. Mọi câu hỏi, vấn đề cần giải đáp trong các trường hợp cụ thể trong đời sống sẽ được giải quyết khi bạn liên hệ trực tiếp qua phần Liên hệ tại website của chúng tôi).

Bạn đọc có nhu cầu trao đổi thêm liên quan tới những vấn đề trong mục Hỏi/đáp Pháp luật, xin vui lòng đặt câu hỏi hoặc bình luận trực tiếp cho từng câu hỏi đã được giải đáp dưới đây.

Câu hỏi số 1: Khi bên đề nghị giao kết hợp đồng chết thì đề nghị giao kết hợp đồng đương nhiên không còn giá trị.


 

Đúng. 

Khi thỏa mãn ít nhất một trong ba điều kiện:

 1. Khi đề nghị chưa được bên kia chấp nhận; hoặc

 2. Giao dịch thuộc loại phải được người có quyền, có chuyên môn phù hợp, có giấy phép trực tiếp thực hiện, chẳng hạn một bác sỹ thẩm mỹ (có đầy đủ bằng cấp, giấy phép hành nghề chuyên môn) nhận lời yêu cầu “bơm”, “vá” chỗ nào đó trên cơ thể khách hàng (người đề nghị giao dịch)…, nhưng vị bác sỹ chẳng may qua đời khi chưa kịp thực hiện giao dịch (trong khi đề nghị giao kết hợp đồng đã có hiệu lực). Trong trường hợp này, người thân của vị bác sỹ không có nghĩa vụ, hay đúng hơn là không được phép, thực hiện giao dịch thay. Nếu trước đó bác sỹ đã nhận tiền cọc của bệnh nhân, thì phải trả lại;

Kết quả hình ảnh cho Đề nghị giao kết hợp đồng

 3. Bên được đề nghị giao kết đã chấp thuận, nhưng Bên đề nghị (đã chết) không có tài sản và cũng không có người thừa kế nào cả. Trong trường hợp việc thực hiện giao dịch theo Hợp đồng phải bắt đầu ngay Hợp đồng được ký, và giao dịch thuộc loại mua bán hàng hóa, bên nhận đặt hàng (Bên nhận đề nghị giao dịch) đã ứng tiền để thu mua hàng hóa, đã chế biến ra thành phẩm chuẩn bị giao hàng…. Khi rơi vào trường hợp này, Bên nhận đề nghị đành phải chấp nhận rủi ro. 

Sai , vì:

 Hợp đồng vẫn có giá trị khi thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau đây:

 1. Đề nghị giao kết đã được Bên được đề nghị chấp thuận; và

 2. Giao dịch, công việc phải thực hiện theo Hợp đồng không “kén” người thực hiện, tức là ai thực hiện cũng được;

 3. Theo Điều 398 BLDS 2005 thì “Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự sau khi bên được đề nghị giao kết hợp đồng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng vẫn có giá trị”. Nhìn rộng ra, theo quy định về Di sản và thừa kế (điều 636 và khoản 1 điều 637 BLDS 2005), người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, đồng thời với việc được hưởng quyền lợi, thừa kế, từ di sản của người chết, người thừa kế cũng phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của người chết để lại. Ngoài ra, Pháp luật cũng có quy định không cho phép người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế với mục đích trốn tránh việc thừa kế nghĩa vụ của người chết (Khoản 1 Điều 642 BLDS 2005).

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900