Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Hợp đồng và giao dịch dân sự

Hợp đồng và giao dịch dân sự
Hợp đồng và giao dịch dân sự
Hợp đồng và giao dịch dân sự

Trong các giao dịch giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Với đội ngũ luật sư tinh thông ngoại ngữ, hiểu biết về môi trường kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự.
  • Tư vấn pháp lý về hình thức và cấu trúc xây dựng hợp đồng dân sự.
  • Tư vấn lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng dân sự.
  • Đề xuất ý kiến pháp lý liên quan đến những thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế.
  • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự.
  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Và bất cứ nội dung nào liên quan đến tư vấn hợp đồng dân sự khi quý khách có yêu cầu.

Quan hệ hợp đồng gắn kết với các lợi ích, vì vậy cũng dễ phát sinh tranh chấp khi có xung đột về lợi ích. Sự xung đột này thường xuất hiện do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các cam kết trong hợp đồng. Khi có tranh chấp các bên thường tìm đến các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau để giải tỏa xung đột, bất đồng, mâu thuẫn về lợi ích, tạo lập lại sự cân bằng mà các bên có thể chấp nhận được. Có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp. Thực tiễn và khoa học pháp lý ghi nhận bốn phương thức giải quyết tranh chấp sau: Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài; Tòa án.

Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải. Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. Ở VN, bình quân mỗi năm, số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm đến trên dưới 50% tổng số vụ việc mà Tòa án đã phải giải quyết.

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên. Ở Việt Nam, trọng tài được tổ chức dưới hình thức các trung tâm trọng tài thường trực.

Nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể yêu cầu giải quyết tại Tòa án. Tùy theo tính chất của Hợp đồng là kinh tế hay dân sự mà các tranh chấp phát sinh có thể được Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hay thủ tục tố tụng dân sự.

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự

Trụ sở: 105D Ngô Quyền ( Tấng 1), Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tuan.nguyen@nttuanlaw.com.vn

Website://nttuanlaw.com.vn

ĐIỆN THOẠI: (08) 38 59 12 37

HOTLINE: 0913.903.900(Ls Tuân)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900