Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Luật sư Nguyễn Thanh Tuân

Hôn nhân gia đình

Hôn nhân gia đình
Hôn nhân gia đình
Hôn nhân gia đình

Trong các vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung vợ chồng thường các đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết 3 vấn đề chính: Ly hôn, quyền nuôi con và tranh chấp tài sản chung, nợ chung.

Luật sư tham gia giải quyết vụ án ly hôn và tranh chấp tài sản chung vợ chồng dưới các hình thức sau:

 - Tư vấn các quy định chung của Luật hôn nhân – gia đình;
 - Tư vấn thủ tục ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 - Tư vấn và định hướng giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 - Tư vấn các quy định về trông nom, chắm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn,  đặc biệt là quy trình giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; tranh chấp về cấp dưỡng; tranh chấp tài sản sau khi ly hôn;
 - Tư vấn và định hướng giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
 - Tư vấn và định hướng giải quyết các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định khi khách hàng có yêu cầu;

 - Tư vấn và định hướng giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

 - Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 - Tư vấn và định hướng thủ tục yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 - Tư vấn và định hướng thủ tục giải quyết yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
 - Tư vấn và định hướng giải quyết thủ tục yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Tuân và Cộng sự

Trụ sở: 105D Ngô Quyền ( Tấng 1), Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tuan.nguyen@nttuanlaw.com.vn

Website://nttuanlaw.com.vn

ĐIỆN THOẠI: (08) 38 59 12 37

HOTLINE: 0913.903.900(Ls Tuân)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0913 903 900